logo
pecet
Nábytek pro firmy a instituce „s osobním přístupem“

Ochrana osobních údajů

Společnost SOLOFORM spol. s.r.o., která je provozovatelem webové stránky www.soloform.cz, považuje ochranu a důvěryhodnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) tak i evropskou legislativou ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) 2016/679).

 

Správce osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

 

SOLOFORM spol. s.r.o.

Na Kopánku 163

251 63 Kunice

IČ:45311447 DIČ:CZ45311447

 

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: soloform@volny.cz

 

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Pokud si na www.soloform.cz poptáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší poptávky a objednávky ( zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni poptávku a objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, ods.2, ve znění pozdějších předpisů. Jste-li zákazník či poptávající soloform.cz, tzn. jste poslal poptávku, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům

společnosti SOLOFORM spol. s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky soloform.cz, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Pro tyto účely zpraco-váváme následující osobní údaje:e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na soloform@volny.cz Jestliže nám napíšete přes , online chat, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků, nebo námětů.

Jestliže nás kontaktujete telefonicky, monitorujeme váš hovor za účelem zjištění vašich potřeb a vyhod-nocení kvality poskytnutých informací našimi zaměstnanci, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce. Poznámky z hovorů jsou evidovány po dobu 30 dní.

 

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chrá-níme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu. Vyjímku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dorpavu, platební styk nebo vývoj soloform.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

Jde zejména o tyto činosti:

- za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje České poště, nebo společnosti

TOPTRANS EU a.s.

- za účelem vývoje a správy soloform.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup naši

externí vývojáři ze společnosti EPAX s.r.o., IČ: 27936279,

- pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení,

mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislatovou.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte soloform.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení fun-kčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

- uložení předvoleb a nastavení, která umožní, aby naše webové stránky fungovaly správně.

- přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte.

- zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.

- analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.

- marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich maketingových kampaní nebo pro oslovení   zákazníků.

- sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce Nápověda vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení bude pro vás složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídajících právě vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to požadovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

 

Analytické nástroje Webu

 

Statistická data

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

 

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu našeho webu soloform.cz. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

 

Sklik, Adwords

Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím záka-zníkům. Poskytují je společnosti Google a Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.

 

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Jste-li přesvědčeni, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na email jiri.sima@soloform.cz

 

 

zpět nahoru